نمونه ابزارها و تمرین‌های کانون ارزیابی

کانون‌های ارزیابی و توسعه از 5 رکن اصلی تشکیل شده است که عبارتند از مدل شایستگی، افراد مدعو، ارزیابان، ابزارها…

194
185,000 تومان

نمونه فرم‌های مورد نیاز متخصصین منابع انسانی

این بسته آموزشی شامل 28 فرم کلیدی مورد نیاز متخصصین منابع انسانی است که در طراحی آن سعی شده است،…

254
145,000 تومان