نمونه ابزارها و تمرین‌های کانون ارزیابی

بدون امتیاز 0 رای
185,000 تومان

کانون‌های ارزیابی و توسعه از 5 رکن اصلی تشکیل شده است که عبارتند از مدل شایستگی، افراد مدعو، ارزیابان، ابزارها…

306
185,000 تومان

نمونه فرم‌های مورد نیاز متخصصین منابع انسانی

4.00 3 رای
145,000 تومان

این بسته آموزشی شامل 28 فرم کلیدی مورد نیاز متخصصین منابع انسانی است که در طراحی آن سعی شده است،…

468
145,000 تومان