اعتبار تمام گواهینامه‌ها در سایت آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی قابل دسترسی و ردیابی است. لطفا برای سنجش اعتبار گواهینامه شماره‌ای که در قسمت بالای سمت چپ گواهینامه درج شده است را وارد نمایید. (مطابق تصویر نمونه)