آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی

مسیر حرفه‌ای شدن

400

مطلب تخصصی

4,157

نفر فارغ التحصیل دوره‌ها

۳,۰۰۰

نفر ساعت آموزش مدیران

دنبال چه موضوعی در مدیریت منابع انسانی هستید؟

مطالب تخصصی

دسترسی به بیش از 400 مطلب تخصصی کاربردی در حوزه مدیریت منابع انسانی

دوره‌های آموزشی

دوره‌های آموزشی کاربردی در حوزه مدیریت منابع انسانی و مهارت‌های نرم

آموزش‌های سازمانی

توانمندسازی مدیران و کارکنان سازمان‌ها از طریق برگزاری آموزش‌های اختصاصی

ابزارهای اختصاصی

دسترسی به فرم‌ها و ابزارهای مورد نیاز متخصصین منابع انسانی

می‌خواهید یک فرد حرفه‌ای در حوزه مدیریت منابع انسانی شوید؟

دوره‌های آموزشی مدیریت منابع انسانی

73
375,000 تومان
28
345,000 تومان
488
2,235,000 تومان
319
295,000 تومان

دوره‌های آموزشی مهارت‌های نرم

23
1,380,000 تومان

مهارت تفویض اختیار

بدون امتیاز 0 رای
295,000 تومان
28
295,000 تومان

مهارت شنیدن

5.00 1 رای
295,000 تومان
25
295,000 تومان

مهارت قدردانی

بدون امتیاز 0 رای
295,000 تومان
23
295,000 تومان

می‌خواهید مدیر بهتری شوید؟

نظرات برخی از فارغ التحصیلان دوره‌ها

برخی از سازمان‌هایی که افتخار همراهیشان را داشته‌ایم

فعال‌ترین کاربران باشگاه مشتریان آکادمی

«فعال‌ترین کاربران هفته گذشته»

رتبه
کاربر
امتیاز
1
مهرداد نژاد
3093
2
پریا استبرقیان
1533
3
مهبد قوپائی
1183
4
سارا عبدالله زاده
1133
5
رضا محبی منش
1121
6
زهرا بلدی
1118
7
ربابه منتظر عطائی
1116
8
حسین صداقت
633
9
محدثه وفایی
617
10
مرضیه افشانی یکنمی
617

«فعال‌ترین کاربران ماه گذشته»

رتبه
کاربر
امتیاز
1
اکرم سادات فراهانی
5531
2
مهرداد نژاد
3219
3
نجمه هاشم آبادی
3208
4
r_khoshkhoo
3036
5
نگار فرجادی نیا
2113
6
ز هرا سعداله زاده
1822
7
مهبد قوپائی
1808
8
امید محبی
1620
9
ملیکا رحیمی
1557
10
پریا استبرقیان
1546

«فعال‌ترین کاربران سه‌ ماه گذشته»

رتبه
کاربر
امتیاز
1
اکرم سادات فراهانی
5531
2
هادی تاجیک
3525
3
مهرداد نژاد
3219
4
نجمه هاشم آبادی
3208
5
آرزو لونی
3072
6
r_khoshkhoo
3063
7
سحر آبتین
2150
8
میترا صادقی پور
2149
9
نگار فرجادی نیا
2113
10
پریا استبرقیان
2078