مجلات مدیریت منابع انسانی داخلی

فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران

مجله مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران ، نشریه‌ای است با رویکرد علمی-پژوهشی که با رسالت توسعه‌ی دانش مدیریت دولتی در کشور، شناسایی مسایل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارایه‌ی راهکار برای آن، مقاله‌های علمی-پژوهشی در حوزه‌ی مدیریت را منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی

فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی از زمستان سال 1387 بر اساس مصوبه هیات نظارت بر مطبوعات مورخ 1387/7/6 با شماره پروانه ی 124/3526 ، در مرکز پژوهش های مدیریت منابع انسانی وابسته به دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه امام حسین (ع) و با همکاری و حمایت علمی اساتید دانشگاه های امام حسین (ع) ، تهران، علامه طباطبایی ، تربیت مدرس ، صنعتی شریف ، بقیه الله و شهید بهشتی راه اندازی و منتشر گردید.

 

فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

این فصلنامه بر اساس رأی جلسه مورخ 91/8/24 کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی پژوهشی کشور از اولین شماره (دوره 1، شماره 1، بهار 1390) حائز درجه علمی- پژوهشی می‌باشد.

 

فصلنامه مدیریت منابع انسانی دانشگاه تربیت مدرس

نشریه پژوهش‌های مدیریت در ایران یکی از نشریات انتشارات دانشگاه تربیت مدرس است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه منتشر می شود. مجله علوم انسانی در رشته‌های  مختلف علوم انسانی، از پاییز ۱۳۶۹ چاپ و منتشر شد. در سال ۱۳۷۵ موفق به کسب درجه علمی -پژوهشی گردید.

 

مجلات مدیریت منابع انسانی خارجی

 

 

Human Resource Management

Human Resource Management is one of the premier journals in the business bridging research and practice and features thought provoking articles on innovative strategies and methods for the human resources management

Human Resource Management International Digest

Human Resource Management International Digest is a publication that collects some of the best articles to do with HR management and brings it all together in one package

Human Resource Management Review

The Human Resource Management Review publishes scholarly articles, including research driven, conceptual and theoretical articles covering many of the major fields of Human Resources Management

Journal of Human Resources

Published by the Wisconsin University Press, the Journal of Human Resources a quarterly journal that publishes scholarly papers based on rigorous empirical study

HRM The Journal

HRM The Journal was started by Dr. Theresa M. Welbourne with the goal of facilitating the dissemination of collaborative research about people at work and what management techniques are the most effective

Workforce Magazine

Workforce Magazine is a monthly publication devoted to sharing the most successful and innovative HR trends and tools you need to benefit your business

International Public Management Association Publications

Members of the International Public Management Association for Human Resources gain access to its publications including HR News Magazine, Public Personnel Management, and HR Bulletin, all of which serve the HR community in distinct ways

Human Resources Management Journal

The Human Resources Management Journal is a scholarly journal that seeks to advance and support the understanding of both practitioners and academics in the HR field

The HR Director

The HR Director is an independent strategic publication in the HR field. The Magazine is devoted to keeping HR directors and senior managers informed on advancements within the field

International Journal of Human Resource Studies

The International Journal of Human Resource Studies is a quarterly, internationally refereed journal published with the aim of promoting new techniques and enhancing current techniques and methodologies within the HR industry