مدیر و کارشناس منابع انسانی در حال حاضر کشورمان از آن دسته مشاغلی است که با تقاضای بسیار زیاد از جانب سازمان‌ها و همچنین افراد روبروست، روزانه به افراد زیادی برمی‌خورم که قصد دارند آینده شغلی خود را در نقش مدیر منابع انسانی ترسیم نمایند، در مصاحبه‌هایی که در کانون‌های ارزیابی و شناخت با کارشناسان منابع انسانی و حتی حوزه اداری سازمان‌ها دارم، درصد زیادی از این افراد معتقدند که الان قادرند در موقعیت مدیر منابع انسانی مجموعه خود قرار بگیرند، به بیان ساده این باور عمومی وجود دارد که هر کسی می‌تواند این فعالیت‌ها را انجام دهد.

 اما بسیاری از افرادی که در این جایگاه قرار می‌گیرند به منظور پیاده‌ساز‌ی سیستم‌های مدیریتی در حوزه منابع انسانی با کمبود دانش کاربردی و فقدان مهارت اجرایی روبرو می‌شوند، و تئوری‌ها و منابع موجود پاسخگوی مدیران و کارشناسان منابع انسانی برای رفع نیازشان در عمل نیستند

 منتورینگ تیم منابع انسانی برای افزایش عملکرد سازمانی

ما به عنوان منتور در کنار تیم منابع انسانی سازمان شما قرار می‌گیریم و آن‌ها را برای ایفای نقش با عملکرد بالا در دپارتمان منابع انسانی توانمند می‌کنیم، در حقیقت منتورینگ همان فرآیند آموزش است با این تفاوت که در زمان بسیار کوتاه‌تر مفاهیم بسیار عملیاتی‌تر و کاربردی‌تری به متولیان منابع انسانی منتقل می‌شود. علاوه بر آن مطالبی که منتور می‌گوید در سیلابس‌های درسی وجود ندارد و نتیجه سال‌ها کار در حوزه مدیریت منابع انسانی است که به سازمان شما منتقل می‌شود و با کمک منتور و از طریق تیم منابع انسانی سازمان شما به مرحله اجرا درمی آید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.