در فضای رقابتی عصر حاضر و با توجه به چالش پیش روی سازمان‌ها در افزایش نیاز به مدیران و کارکنان توانمند و شایسته، سازمان‌ها نیازمند عبور از نظام­ های ارزیابی، انتخاب و توسعه سنتی هستند و می­‌بایست با بهره­ گیری از شیوه­‌های نوین و روش‌های اثربخش و کارا در جذب، نگهداشت و توسعه قابلیت­‌های کارکنان بتوانند شایستگی‌های سرمایه انسانی مستعد خود را شناسایی کنند و به توسعه آن بپردازند.

خدمات طراحی و اجرای کانون ارزیابی ما چگونه است؟

بسیاری از سازمان‌ها در کشور همچنان از شیوه های سنتی برای ارزیابی و انتخاب مدیران و کارکنان خود استفاده می‌کنند، توجه زیاد به مدرک تحصیلی یا دانشگاه محل تحصیل افراد، استفاده از ابزارهایی نظیر مصاحبه‌های سنتی، بدون در نظر گرفتن اعتبار این روش‌ها، بخشی از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب افراد در سازمان‌های کشورمان است.

در کانون ارزیابی و توسعه آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی ارزیابی شایستگی‌ها بر مبنای ترکیب تمرین­‌ها و شیوه­‌های چندگانه شکل می‌گیرد که نسبت به روش­‌های سنتی دارای قابلیت اعتبار و پیش بینی بالایی هستند. و سازمان‌ها می‌توانند با کمک آن از وجود نیروهای توانمند برای احراز پست‌های کلیدی خود در آینده اطمینان حاصل نمایند.

 

کاربردهای طراحی و اجرای کانون ارزیابی

استخدام افراد مناسب و شایسته

استعدادیابی و طراحی مسیر شغلی

ارزیابی توانمندی مدیریتی افراد برای ارتقا به سمت‌های بالاتر

تعیین و تشخیص نیازهای افراد برای پرورش و توسعه شایستگی‌ها

جانشین پروری، جابجایی افقی یا عمودی افراد در سازمان

 

مراحل طراحی و اجرای کانون ارزیابی

خدمات طراحی و اجرای کانون ارزیابی

 

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط بمانیم