آزمون خودارزیابی دانش مدیریت منابع انسانی

این آزمون برای سنجش وضعیت فعلی دانش مدیریت منابع انسانی شما و در قالب 50 سوال چهارگزینه‌ای طراحی شده است. لطفا قبل از شرکت در این خودارزیابی به چند نکته زیر توجه کنید.

1- انجام این آزمون داوطلبانه است، صرفا جهت خودارزیابی بوده و به شما تصویری از وضعیت فعلی دانش مدیریت منابع انسانی و همچنین نیازهای بهبود ارائه می‌دهد.

2- هر داوطلب یک بار می‌تواند در آزمون شرکت کند.

3- پیشنهاد می‌شود با خودتان صادق باشید، سوالات را در گوگل سرچ نکنید(!) و بر اساس دانش فعلی به سوالات پاسخ بدهید.

4- در صورتی که امتیاز زیر 80 را کسب کردید، شرکت در دوره جامع مدیریت منابع انسانی پیشنهاد می‌شود. این دوره دانش کاربردی مدیریت منابع انسانی شما را ارتقا داده و به شما کمک می‌کند نقش موثرتری را در سازمان ایفا کنید.

5- شرکت در این آزمون گواهینامه ندارد.

6- این آزمون نمره منفی ندارد، پس به همه سوالات پاسخ دهید.

تست خود ارزیابی دانش مدیریت منابع انسانی