خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی

مشاوره مدیریت منابع انسانی فرایندی تخصصی‌ست که به سازمان‌ها کمک می‌کند چالش‌ و مشکلات مرتبط با مدیریت منابع انسانی را شناسایی و حل کنند، فرصت‌های جدید در حوزه مدیریت منابع انسانی را در سازمان شناسایی و از آن بهره برداری کنند و تغییرات لازم در حوزه مدیریت منابع انسانی را به منظور بهبود شرایط کسب و کار ایجاد کنند.

ما در آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی با بهره گیری از تیم تخصصی و با کارگیری راه‌حل‌های آزموده شده مشاوره مدیریت  در ایران، به شما کمک می‌کنیم، چالش‌های مدیریت منابع انسانی سازمانتان را شناخته و رفع کنید و همچنین وضعیت مدیریت منابع انسانی سازمان خود را در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان بهبود دهید.

این خدمات در حوزه‌های مختلف مدیریت منابع انسانی نظیر شناخت وضع موجود مدیریت منابع انسانی، راه اندازی واحد مدیریت منابع انسانی، ارزیابی و استخدام، آموزش کارکنان، برنامه‌های توسعه مدیران، مدیریت و ارزیابی عملکرد، طراحی سیستم حقوق و دستمزد و پاداش، مدیریت استعداد و جانشین پروری و… ارائه می‌شود.

در صورتی که نیاز به خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی دارید با ما در ارتباط باشید.

آشنایی با برخی خدمات مشاوره آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی

شناخت و ارائه نقشه راه مدیریت منابع انسانی

طراحی و اجرای کانون‌های ارزیابی و توسعه‌

منتورینگ تیم منابع انسانی

مصاحبه گری، ارزیابی و انتخاب

نگرش سنجی از کارکنان

ارتقای انگیزه و اشتیاق سازمانی

برخی از سازمان‌های همراه ما