مشاوره منابع انسانی چیست؟

مشاوره مدیریت منابع انسانی فرایندی تخصصی‌ست که به سازمان‌ها کمک می‌کند چالش‌ و مشکلات مرتبط با مدیریت منابع انسانی را شناسایی و حل کنند، فرصت‌های جدید در حوزه مدیریت منابع انسانی را در سازمان شناسایی و از آن بهره برداری کنند و تغییرات لازم در حوزه مدیریت منابع انسانی را به منظور بهبود شرایط کسب و کار ایجاد کنند.

مشاور منابع انسانی کیست؟

مشاور مدیریت منابع انسانی فردی‌ست که به صورت حرفه‌ای به توصیه کردن و ارائه راهکارها و تکنیک‌هایی برای بهبود شرایط سازمان می‌پردازد و پروژه‌های بهبود در حوزه مدیریت منابع انسانی در سازمان را طراحی و اجرایی می‌کند.

چطور یک مشاور منابع انسانی انتخاب کنیم؟

وقتی تصمیم به استفاده از خدمات مشاور را می‌گیرید، چند شاخص وجود دارد که در این مرحله ابتدایی انتخاب مشاور باید به آن توجه کرد. این شاخص‌ها تنها مربوط به قیمت خدمات مشاوره نیستند؛ بلکه ارزش افزوده‌ی قابل انتظار و روش درگیری مشاور با کار را نیز می‌بایست در نظر گرفت.

انتخاب نهایی مشاور بر اساس معیارهایی مانند قیمت، متدولوژی، تیم مشاوره، مهارت‌ها و شایستگی‌های فردی، سوابق گذشته، تجربیات مشابه و مانند آن مناسب است.

برای فرایند استاندارد انتخاب مشاور مدیریت منابع انسانی گام‌های زیر را طی کنید.

گام 1: تهیه یک لیست بلند از شرکت‌های مشاوره مدیریت منابع انسانی

گام 2: تهیه‌ی لیست کوتاهی از شرکت‌های مشاوره مدیریت منابع انسانی براساس معیارهای سازمان

گام 3: استعلام خدمات از شرکت‌ها

گام 4: ارزیابی خدمات و دعوت به جلسه ارائه

گام 5: برگزاری جلسه ارائه و ارزیابی نهایی

گام 6: واگذاری قرارداد و آغاز پروژه

خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی

شناخت و ارائه نقشه راه مدیریت منابع انسانی

طراحی و اجرای کانون‌های ارزیابی و توسعه‌

منتورینگ تیم منابع انسانی

مصاحبه گری، ارزیابی و انتخاب

نگرش سنجی از کارکنان

ارتقای انگیزه و اشتیاق سازمانی

 

در صورتی که در هر کدام از حوزه‌های بالا نیاز به خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی دارید لطفا فرم زیر را تکمیل کنید.

همکاران آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی جهت برگزاری جلسه با شما تماس خواهند گرفت.

فرم درخواست جلسه