بهترین راه برای ساختن سازمانی که برازنده آینده باشد، ساختن سازمانی است که برازنده انسان باشد.

(گری همل)

مصاحبه گری و استخدام

کجا دنبال همکار بگردیم؟

چگونه در یک مصاحبه استخدامی گفتگو در مورد پول را هدایت کنیم؟

معرفی تکنیک STAR در مصاحبه شایستگی‌محور

سه اصل کلیدی در طراحی مصاحبه شایستگی محور

فیلم نحوه بکارگیری تکنیک STAR در مصاحبه شایستگی محور

سوالات پیشنهادی برای مصاحبه شایستگی محور

در مصاحبه خروج چه بپرسیم؟

یک نمونه پرسشنامه خروج کارکنان

چگونه یک مصاحبه استخدامی را آغاز کنیم؟

کارکنان بومرنگی: فرصت و یا تهدید؟

پرسشنامه ارزیابی فرآیند استخدام

ده فرمان مصاحبه گری شایستگی محور

در مصاحبه در باغ سبز نشان ندهید!

استعاره درخت برای انتخاب افراد

باور را استخدام کنید.

ارزش پیشنهادی کارفرما(EVP) چیست؟

مصاحبه تلفنی: بایدها و نبایدها

استخدام از طریق معرفی کارکنان فعلی

مصاحبه موردی چیست؟

جذب و استخدام با رویکرد چابک (Agile HR: Recruiting)

مهارت‌های نرم مهم‌ترند یا مهارت‌های سخت؟(با نگاهی به گزارش لینکدین)

در دام خطاهای جدی مصاحبه استخدامی نیفتید!

تجربه بهره گیری از مصاحبه ترکیبی در ارزیابی منابع انسانی شرکت‌های چابک

اشتباهات رایج در مورد شایستگی‌ها

5 روند استخدام در سال 2020

نکاتی در باب مصاحبه‌های آنلاین در زمان کرونا ویروس

 

Employees are not human resources nor human capital

They are human

هیچ سازمانی نمی تواند کاری بیش از توانایی کارکنانش انجام دهد.


(پیتر دراکر)

Joomla Theme