بهترین راه برای ساختن سازمانی که برازنده آینده باشد، ساختن سازمانی است که برازنده انسان باشد.

(گری همل)

توسعه فردی در حوزه مدیریت منابع انسانی

چگونه به یک فرد حرفه‌ای در حوزه مدیریت منابع انسانی تبدیل شویم؟(قسمت اول)

چگونه به یک فرد حرفه‌ای در حوزه مدیریت منابع انسانی تبدیل شویم؟(قسمت دوم)

چگونه به یک فرد حرفه‌ای در حوزه مدیریت منابع انسانی تبدیل شویم؟(قسمت سوم)

توسعه فردی: قدم به قدم(به همراه یک مثال کاربردی)

قله‌ی حماقت کجاست؟

یک نمونه فرمت برنامه توسعه فردی

نمی توانید به هرکسی که می خواهید تبدیل شويد!

مامورم و معذور!

مدیریت منابع انسانی از باورهای سنتی تا واقعیت‌های جدید

مدیر منابع انسانی: وظایف، شایستگی‌ها، مسیرشغلی و درآمد

پذیرش 100 درصد مسئولیت: بی عذر و بهانه

گوش دادن از اعماق جان

حاکم بر سرنوشت خویشم یا بازیچه سرنوشت؟

واقعا چه می خواهم؟

زندگی بر مبنای ارزش‌هایم در سال جدید

چرا مدیریت منابع انسانی برای همه مدیران مهم است؟

در آستانه سال نو: معنای کار و زندگیم چیست؟

خودآگاهی: اولین شایستگی رهبری

Employees are not human resources nor human capital

They are human

هیچ سازمانی نمی تواند کاری بیش از توانایی کارکنانش انجام دهد.


(پیتر دراکر)

Joomla Theme