بهترین راه برای ساختن سازمانی که برازنده آینده باشد، ساختن سازمانی است که برازنده انسان باشد.

(گری همل)

پارت چهارم: کلاسی برای 35 تا 45 ساله ها

کلاس مجازی پارت چهارم مخصوص افراد 35تا 45 ساله ای طراحی شده است، که دغدغه ی رشد و توسعه دارند، شاید برای آن برنامه ای دارند و شاید هنوز نمی دانند چه کاری باید برای آن انجام دهند، اگر شما هم مثل ما معتقدید رشد به تنهایی اتفاق نمی افتد معرفی این برنامه را از فایل زیر دانلود کرده و در صورت تمایل با ما همراه شوید.

 

part4.pdf
محبوب 434.93 KB 19
11/07/1398 05:12:53


 • Smileys
 • :confused:
 • :cool:
 • :cry:
 • :laugh:
 • :lol:
 • :normal:
 • :blush:
 • :rolleyes:
 • :sad:
 • :shocked:
 • :sick:
 • :sleeping:
 • :smile:
 • :surprised:
 • :tongue:
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :wink:
 
 • 1000 تعداد کاراکتر باقی مانده
   
 

Employees are not human resources nor human capital

They are human

هیچ سازمانی نمی تواند کاری بیش از توانایی کارکنانش انجام دهد.


(پیتر دراکر)

Joomla Theme