بهترین راه برای ساختن سازمانی که برازنده آینده باشد، ساختن سازمانی است که برازنده انسان باشد.

(گری همل)

دانلود رایگان ایبوک های آکادمی منابع انسانی

 

 

مدیریت منابع انسانی چابک(نویسندگان: سونیا جلالی، سیما لبیبی)

AGILE-HR.pdf
Popular 1.07 MB 1336
05/05/1399 08:54:44

 

 

تجربه کارکنان(نویسنده: سونیا جلالی)

Employee Experience.pdf
Popular 665.28 KB 1048
27/05/1399 04:25:34

 

 

 

گذار از کانون‌های ارزیابی به کانون‌های توسعه‌ای(نویسنده: سونیا جلالی)

Development Center.pdf
Popular 767.46 KB 974
03/07/1399 17:02:11

 

 

دلبستگی اکسیر جادویی مدیریت منابع انسانی(نویسنده: سونیا جلالی)

Engagement.pdf
Popular 730.48 KB 860
03/10/1399 13:25:56

 

 


 • Smileys
 • :confused:
 • :cool:
 • :cry:
 • :laugh:
 • :lol:
 • :normal:
 • :blush:
 • :rolleyes:
 • :sad:
 • :shocked:
 • :sick:
 • :sleeping:
 • :smile:
 • :surprised:
 • :tongue:
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :wink:
 
 • 1000 تعداد کاراکتر باقی مانده
   
 

Employees are not human resources nor human capital

They are human

هیچ سازمانی نمی تواند کاری بیش از توانایی کارکنانش انجام دهد.


(پیتر دراکر)

Joomla Theme