بهترین راه برای ساختن سازمانی که برازنده آینده باشد، ساختن سازمانی است که برازنده انسان باشد.

(گری همل)

دانلود رایگان ایبوک های آکادمی منابع انسانی

 

 

مدیریت منابع انسانی چابک(نویسندگان: سونیا جلالی، سیما لبیبی)

AGILE-HR.pdf
Popular 1.07 MB 128
05/05/1399 08:54:44

 

 

تجربه کارکنان(نویسنده: سونیا جلالی)

Employee Experience.pdf
Popular 665.28 KB 81
27/05/1399 04:25:34

 

 


 • Smileys
 • :confused:
 • :cool:
 • :cry:
 • :laugh:
 • :lol:
 • :normal:
 • :blush:
 • :rolleyes:
 • :sad:
 • :shocked:
 • :sick:
 • :sleeping:
 • :smile:
 • :surprised:
 • :tongue:
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :wink:
 
 • 1000 تعداد کاراکتر باقی مانده
   
 

Employees are not human resources nor human capital

They are human

هیچ سازمانی نمی تواند کاری بیش از توانایی کارکنانش انجام دهد.


(پیتر دراکر)

Joomla Theme