بهترین راه برای ساختن سازمانی که برازنده آینده باشد، ساختن سازمانی است که برازنده انسان باشد.

(گری همل)

اندازه گیری رضایت کارکنان

رضایت شغلی

بیانگر این است که فرد تا چه اندازه کار خود را دوست دارد. بنابراین رضایت شغلی عبارتست از ارزیابی شخص در مورد شغل خودش و این که در یک ارزیابی کلی آیا فرد احساس مثبتی به عوامل شغلی خود دارد یا نه؟

تحقیقات رضایت شغلی گویای آن است که کارکنان راضی موجب موفقیت شرکت می شوند و کارکنان ناراضی، غیر مولد بوده و رفتارهای منفی بیشتری نشان می دهند. بنابراین بسیار مهم است که سازمان ها اندازه گیری و بهبود رضایت شغلی کارکنان را جزء برنامه های اصلی خود قرار دهند.

 

ما چگونه به سازمان ها کمک می کنیم؟

به ‌منظور پی بردن به مبزان رضایت کارکنان؛ سازمان‌ها نیاز به تحقیقی دارند که تحلیل جامعی از وضعیت موجود کارکنان را  ارائه نماید، تا بتوانند با انجام اقدامات موثر و تعریف برنامه‌های بهبود، رضایت کارکنان و در نتیجه آن عملکرد سازمان را بهبود بخشند. در مدل اندازه ­گیری رضایت کارکنان آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی علاوه بر رویکردهای کمی، استفاده از تحلیل کیفی نیز مد نظر قرار می­گیرد تا عمق دیدگاه­ ها و نگرش­ های کارکنان به گوش مدیران سازمان رسانده شود.

 

 

مراحل اجرایی کار

 

برچسب ها: ترک خدمت کارکنان, رضایت شغلی


 • Smileys
 • :confused:
 • :cool:
 • :cry:
 • :laugh:
 • :lol:
 • :normal:
 • :blush:
 • :rolleyes:
 • :sad:
 • :shocked:
 • :sick:
 • :sleeping:
 • :smile:
 • :surprised:
 • :tongue:
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :wink:
 
 • 1000 تعداد کاراکتر باقی مانده
   
 

Employees are not human resources nor human capital

They are human

هیچ سازمانی نمی تواند کاری بیش از توانایی کارکنانش انجام دهد.


(پیتر دراکر)

Joomla Theme