بهترین راه برای ساختن سازمانی که برازنده آینده باشد، ساختن سازمانی است که برازنده انسان باشد.

(گری همل)

نام global_talent_trends_2019_emea.pdf
توضیحات توضیحات موجود نیست
مجوز
نام فایل global_talent_trends_2019_emea.pdf
نسخه
سایز 3.86 MB
نوع فایل pdf (Mime نوع application/pdf)
مالک فایل Super User
تاریخ آپلود 30/09/1398 09:38:41
دفعات مشاهده 387
آخرین تاریخ تغییر 30/09/1398 09:39:13
MD5 checksum 81f61cc8656005bbdcdbe0bd69c43d6a

Employees are not human resources nor human capital

They are human

هیچ سازمانی نمی تواند کاری بیش از توانایی کارکنانش انجام دهد.


(پیتر دراکر)

Joomla Theme