گاه‌نوشته

وبینار رایگان

ابزارهای کلیدی ارزیابی و استخدام

که هر متخصص منابع انسانی باید بشناسد

31 تیر ماه 1403
ساعت 19 تا 20

به روایت: سونیا جلالی
موسس آکادمی منابع انسانی