حس تعلق سازمانی، حسی است که فرد خود را جزء سازمان و منافع خود را منافع سازمان می‌داند و از هیچ کوششی برای توسعه دریغ نمی‌نماید. اشتیاق یا تعلق سازمانی یعنی چقدر کارکنان ما در سازمان حاضرند تلاش داوطلبانه انجام دهند؟ بدین معنی که اگر حق انتخاب داشته باشند آیا به طریقی عمل می‌­کنند که منافع سازمان افزایش یابد؟ چنین کارکنانی که گوهر کمیاب سازمان­ها هستند عاشق کارشان هستند، تحرک و خلاقیت ایجاد می‌کنند و احساس می­‌کنند مشارکتشان، به پیشرفت سازمان کمک می­‌کند.

بنابراین شناخت وضعیت تعلق کارکنان و بهبود آن بسیار برای مدیران تعیین کننده است. چون نیاز امروز سازمان‌ها کارکنانی مشتاق است است، کارکنانی  که سازمان خود را دوست دارند و جهت تحقق اهداف آن تلاش می‌کنند.

ما چگونه به سازمان‌ها کمک می‌کنیم؟

به ‌منظور پی بردن به مبزان تعلق کارکنان؛ سازمان‌ها نیاز به تحقیقی دارند که تحلیل جامعی از وضعیت موجود کارکنان را  ارائه نماید، تا بتوانند با انجام اقدامات موثر و تعریف برنامه‌های بهبود، تعلق کارکنان و در نتیجه آن عملکرد سازمان را بهبود بخشند.

در مدل اندازه­ گیری تعلق و اشتیاق سازمانی آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی علاوه بر رویکردهای کمی، استفاده از تحلیل کیفی نیز مد نظر قرار می­گیرد تا علل اصلی اشتیاق یا عدم اشتیاق کارکنان به گوش مدیران سازمان رسانده شود. و مدیران تلاش خود را بر نقاطی برای تغییر متمرکز نمایند که تعلق سازمانی را افزایش می‌­دهد.

 

مراحل اجرایی کار

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط بمانیم.