بهترین راه برای ساختن سازمانی که برازنده آینده باشد، ساختن سازمانی است که برازنده انسان باشد.

(گری همل)

شناخت وضع موجود مدیریت منابع انسانی سازمان

در بسیاری از مباحث مدیریتی سازمان به بدن انسان تشبیه می شود، چرا که سازمان نیز یک موجود زنده و پویا است، همانطور که پیش از هر درمان چک آپ کلی از وضعیت بدن لازم است، پیش از هر اقدامی در حوزه منابع انسانی نیز شناخت کلی وضعیت  منابع انسانی اهمیت بسزایی دارد. در حقیقت،  قبل از تدوین هر سیستمی ابتدا باید شناخت کافی از وضع موجود مدیریت منابع انسانی در سازمان صورت گرفته و سپس برای طراحی و اجرای سیستم­ ها و اقدامات برنامه ­ریزی نمود. هر چقدر این شناخت  بهبودی سریعتر اتفاق می افتد.

ما چگونه به سازمان ها کمک می کنیم؟

کلید توسعه سازمان‌ها توسعه کارکنان آن است و برای توسعه کارکنان بایستی برنامه داشت و این برنامه را از طریق ایجاد سیستم‌ها و زیرسیستم‌های توسعه منابع‌انسانی اجرا نمود،

ما  با بهره گیری از مدل های مختلف ارزیابی نظیر استاندارد  34000 فرآیندها و نتایج منابع انسانی سازمان شما را بررسی و به بیان بهتر آسیب شناسی می کنیم، و با شفاف شدن وضع موجود سازمان در حوزه مدیریت منابع انسانی، به شما می گوییم کجا هستید و برای آینده چه باید بکنید؟ پروژه ها و اقدامات بهبود برای حرکت سازمان به سمت تعالی در حوزه مدیریت منابع انسانی خروجی اصلی این فرآیند است.

 

 

 

 

مراحل اجرایی

 

آسیب شناسی منابع انسانی

 

برچسب ها: آسیب شناسی منابع انسانی

Employees are not human resources nor human capital

They are human

هیچ سازمانی نمی تواند کاری بیش از توانایی کارکنانش انجام دهد.


(پیتر دراکر)

Joomla Theme