Joomla Theme

اطلاعات کاربردی مدیریت منابع انسانی

ادامه مطلب

Joomla Theme

مرکز ارزیابی و توسعه حرفه ای های منابع انسانی

ادامه مطلب

Joomla Theme

راه حل های منابع انسانی

ادامه مطلب

بهترین راه برای ساختن سازمانی که برازنده آینده باشد، ساختن سازمانی است که برازنده انسان باشد.

(گری همل)

 

ارزیابی و انتخاب بهترین ها

ارزیای و انتخاب بهترین متخصصان حوزه منابع انسانی برای ایفای نقش با عملکرد بالا در دپارتمان­های منابع انسانی سازمان شما

 

توسعه فردی

کمک به علاقمه مندان حوزه مدیریت منابع انسانی در مسیر حرفه ای شدن.

 

راه حل های اختصاصی

  توسعه راه حل های خاص سازمان شما درمسیر تعالی منابع انسانی

 

محتوای آموزشی

انتشار دانش و محتوای کاربردی و عملیاتی شده در حوزه مدیریت منابع انسانی .

  • صفحه نخست

به وب سایت ما خوش آمدید

انسان موجودی پیچیده است، مدیریت منابع انسانی یعنی مدیریت این موجود پیچیده!

همه مدیران سازمان به نوعی مدیر منابع انسانی درگیر مدیریت این موجود پیچیده هستند در حقیقت هر فرد یا مدیر سازمانی که با بیش از یک نفر کارمند کار می کند، به نوعی ناچار به ایفای نقش مدیریت منابع انسانی نیز در کنار نقش تخصصی خود می­ باشد. هر چند به تدریج با بزرگتر شدن سازمان­ ها دپارتمان­ های مدیریت منابع انسانی برای ایفای وظایف تخصصی در حوزه مدیریت منابع انسانی و کمک به سایر مدیران برای ایفای بهتر این نقش تشکیل شده است.

در کشور ما طی سال­ های اخیر، بسیاری از مدیران با درک اهمیت این نقش اقدام به ایجاد دپارتمان منابع انسانی و استخدام مدیران منابع انسانی نموده‌اند، اما بسیاری از افرادی که در این جایگاه قرار می‌گیرند به منظور پیاده ساز‌ی سیستم‌های مدیریتی در حوزه منابع انسانی با کمبود دانش کاربردی و فقدان مهارت اجرایی روبرو می‌شوند، و تئوری‌ها و منابع موجود پاسخگوی مدیران و کارشناسان منابع انسانی برای رفع نیازشان در عمل نیستند.

آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی با بهره­ گیری از تیمی با تجربه مشاوره بر اساس مسائل واقعی سازمان­ها در کنار دانش تخصصی:

به سازمان ها کمک می­کند که

با به کارگیری راه حل­ های آزموده شده، منابع انسانی سازمان خود را در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان  خود بهتر مدیریت نمایند.

بهترین متخصصان حوزه منابع انسانی برای ایفای نقش با عملکرد بالا در دپارتمان­های منابع انسانی را بکار گیرند.

به افراد کمک می­ کند که

دانش و مهارت تخصصی خویش در حوزه مدیریت منابع انسانی را با استفاده از ابزارها و روش­های گوناگون توسعه داده و مسیر حرفه ای خویش را ترسیم نمایند.


 

مطالب خواندنی

  • 1

Employees are not human resources nor human capital

They are human

هیچ سازمانی نمی تواند کاری بیش از توانایی کارکنانش انجام دهد.


(پیتر دراکر)

Joomla Theme